2019

Publisert 13. feb. 2018 12:31

Maslov forsker på gammelgresk litteratur. Han har tidligere vært med å lede et to-årig forskningsprosjekt kalt «Humanism, the Classics and the Historical» ved universitetet i Chicago.