Dåp hos Augustin (avsluttet)

Augustin (354-430) var biskop og en av oldkirkens største teologer.  Aasgaard undersøker Augustins oppfatning av dåpen og dens betydning

Mann sittende i stol med skjortel og bok. Freske.

Det tidligst kjente portrettet av St Augustine i en freske fra femhundretallet, Lateran, Roma. Kilde: Wikimedia Commons

Om prosjektet

Prosjektet omfatter i alt femti internasjonale forskere, men er organisert av en nordisk komité, med professor David Hellholm (Oslo/Karlstad) som leder. Prosjektet arrangerte to symposier i 2008-2009. Hver enkelt forsker skal bidra med kapitler til temaet i et trebindsverk som utgis i 2010.

Augustins skrifter har vært gjenstand for mye forskning, ut fra historiske, teologiske og filosofiske perspektiver. Aasgaards bidrag til prosjektet vil være å gjennomgå materiale knyttet til dåpen og analysere hvordan dåpen eventuelt kan sies å inngå i et kristent identitetsbyggingsprosjekt hos teologen.

Publisert 6. mai 2014 16:19 - Sist endret 26. mars 2020 21:55