English version of this page

Bruken av latin i den italienske fascismens offentlighet

Hvilken rolle og funksjon hadde det latinske språket i den offentlige sfære under den italienske fascismen fra 1922–1943?

To menn snakker sammen på et gammelt romersk frimerke.

Et av ni frimerker i anledning av Vergils 2000- årsjubileum. Illustrasjon: stampboard.com.

Om prosjektet

«Roma er vårt utgangspunkt og vårt referansepunkt,» erklærte Benito Mussolini i 1922: «det er vårt symbol eller, om du vil, vår myte». Tegn og symboler assosiert med det gamle Roma var overalt i Mussolinis Italia, fra symbolet på «fasces» til den «romerske» hilsenen.

Romas antikke språk, latin, var også en del av fascismens «Roma-kultus». I tillegg til «Dux» («leder») og «SPQR» («det romerske senat og folk»), var latinske ord, fraser og til og med korte tekster fremtredende i f.eks. inskripsjoner, bannere og frimerker.

Mussolini utropte selv stolt i en av sine mange taler: «Civis Romanus sum» («Jeg er en romersk borger»). Denne retoriske bruken av latin fant gjenklang i en større interesse for det antikke språket under Mussolini, og var noe som aktivt ble støttet og promotert av regimet. Selv om det latinske språket generelt ikke ble forstått av alle italienere, utnyttet Mussolinis regime på behendig vis dets symbolske potensiale.

Mål

Hvordan og hvorfor ble det antikke språket benyttet i fascismens propaganda i italiensk offentlighet under Mussolini? Der tidligere arbeid har satt søkelys på litterære tekster på latin, vil dette prosjektet undersøke bruken av Romas gamle språk i fascismens materielle og visuelle kultur, inkludert for eksempel store utstillinger og arkitektur.

Prosjektet vil også plassere fenomenet i en bredere sammenheng ved å sammenligne bruk av latin i fascistisk propaganda med bruk av andre gamle språk og skriftsystemer i flere, ulike ideologiske kontekster.

En gruppe forskere fra Norge, Nederland og Italia vil dessuten kvalitetssikre og publisere den nylig oppdagete og vanskelig tilgjengelige arven etter fascistiske latinske tekster, på nettet.

Finansiering

Norges forskningsråd. Kontrakt nr. 316016.

Samarbeid

Anchoring the Fascist Revolution.

Det norske institutt i Roma.

Brepols' Centre “Traditio Litterarum Occidentalium” (CTLO).

CLARIAH-VL: Open Humanities Service Infrastructure.

A collaborative relational database infrastructure for Humanities Researchers (KUL).

Varighet

01.08.21 - 30.09.2025

Publisert 23. juni 2021 15:13 - Sist endret 11. feb. 2022 13:16

Kontakt

Prosjektleder:

Han Lamers

Tilknyttede forskere:

Bettina Reitz-Joosse

Antonino Nastasi

Postdoktor:

Paola D'Andrea

Forskningsassistent:

Erlend Østrem Myklebust

Studentpraktikanter:

Sunniva Regine Berger

Othelia Engelstad

Victoria Cecilie Frivik