Deltakere i DĀMOS: Database over mykensk ved Universitetet i Oslo