Deltakere i God oppmerksomhet: Oppmerksomhetsnormer og deres rolle i praktisk fornuft, epistemologi og etikk

Navn Telefon E-post Emneord
Sebastian Watzl Førsteamanuensis +47 22841672 sebastian.watzl@ifikk.uio.no Filosofi