English version of this page

Om prosjektet

«God oppmerksomhet» gjennomfører en tverrfaglig studie av oppmerksomhet og normene som styrer den. Dette omfatter normative spørsmål om oppmerksomhet som etisk korrekte eller rasjonelle oppmerksomhetsmønstre.

Fire barn med hodelykt på en strand om natten.

Foto: Ben McLeod, Unsplash.

Mål

Hva er god oppmerksomhet? Mange diskusjoner om sosiale medier, folkehelse og politiske debatter tar for seg dette spørsmålet. Hva fortjener vår oppmerksomhet og hvordan skal vi regulere oppmerksomheten i møte med distraksjoner? Det som mangler er en filosofisk undersøkelse av oppmerksomhetsnormer og et rammeverk for å tenke på dem. «God oppmerksomhet» angriper denne problemstillingen.

Metode

«God oppmerksomhet» integrerer forskning innen psykologi, nevrovitenskap og lingvistikk med de filosofiske feltene beslutningsteori, epistemologi, etikk og politisk filosofi. Prosjektet undersøker de kognitive og sosiale mekanismene for normstyrt oppmerksomhet.

Hypotese

«God oppmerksomhet» integrerer forskning innen psykologi, nevrovitenskap og lingvistikk med de filosofiske feltene beslutningsteori, epistemologi, etikk og politisk filosofi. Prosjektet undersøker de kognitive og sosiale mekanismene for normstyrt oppmerksomhet.

Og det integrerer oppmerksomhet i normativ filosofi. Moderne samfunn står overfor utfordringer om hvordan man kan organisere og dele informasjon om mental helse, kollektiv handling og nye medielandskap. «God oppmerksomhet» studerer normative spørsmål om oppmerksomhet i denne sammenhengen. Forskningen vil bidra til å utvikle prinsipper som kan veilede jurister og offentlige beslutningstakere.

Hypotese

Vår sentrale hypotese er at det finnes viktige og ikke-reduserbare oppmerksomhetsnormer. Studiet av disse kan bli et rikt filosofisk felt som krysser med og informerer debatter i moralsk filosofi, teori om rasjonalitet og i epistemologi. Undersøkelsen av oppmerksomhetsnormer bidrar til å integrere forskning innen evolusjonær biologi, kognitiv og sosial psykologi, lingvistikk, sosiologi, økonomi og politisk teori.

Rammeverk

I vårt arbeid vil vi bruke det nye rammeverket for forskning på oppmerksomheten, “priority structures”  (Watzl 2017). Ved å bruke dette verktøyet kan vi bedre undersøke hvordan oppmerksomhetsnormer dukker opp i vår individuelle psykologi og i det sosiale domenet. Og vi kan også vurdere oppmerksomhetsnormer ved å integrere dem i normativ filosofi.


EU-flagget

GOODATTENTION: Attention norms and their role in practical reason, epistemology, and ethics - mottar finansiering  mottar finansiering fra det Europeiske forskningsrådet (ERC) under Den europeiske unions Horisont 2020-program, kontraktnummer 101003208 (ERC Consolidator Grant 2020).

Publisert 13. juli 2021 12:17 - Sist endret 13. juli 2021 12:17