Oslo Happiness Project (avsluttet)

Deltakerne i prosjektet undersøker ulike forestillinger om det gode liv i antikken, og om forholdet mellom lykke og moral i perioden fra klassisk til tidlig kristen tid.

Rødfigur vase, detalj, ca 400 f.kr., kilde: KUB.

Prosjektgruppen består av filosofer og filologer, og har arrangert en rekke konferanser, seminarer og work shops om temaet.

Publisert 13. apr. 2010 13:24 - Sist endret 22. nov. 2018 09:17