Konsul Jonas Lied

Konsul Jonas Marius Lied (1881-1969) er i dag nærmest glemt i Norge, men vakte i 1946 og 1958 stor oppsikt med sin selvbiografi Over de høye fjelle og boken En sjøvei blir til. Det sibirske kompanis historie. Selvbiografien utkom først i London 1943, med tittelen Return to Happiness, og er utgitt på en rekke språk (men ikke russisk). En ny utgave kom på norsk i 1961.

Portrett av Jonas Lied

Jonas Lied var født og døde på slektsgården Sølsnes, Skåla i Romsdal, der han tilbrakte sine siste år etter et eventyrlig livsløp som internasjonal forretningsmann, grunnlegger av og direktør for The Siberian Steamship, Manufacturing and Trading Company 1912-1918 samt norsk honorær konsul i Sibir 1914-1918. Ideen bak Det sibirske kompani var å åpne en handelsvei mellom Vest-Europa og Sentral-Asia via Ishavet, Karahavet og de store Sibirske elevene Jenisei og Ob. På sin annen ekspedisjon i 1913 fikk Lied med seg Fridtjof Nansen, som har skildret reisen i sin bok Gjennem Sibirien (1914). Foretaket var en stor suksess, men ble nasjonalisert av Bolsjevik-regjeringen i 1918, en katastrofe for Lied og aksjonærene.

I Moskva i 1920-årene kjøpte Lied de kunstverkene som inngår i Pushkin-museets utstilling. Samlingen består mest av små aristokratiske og keiserlige portretter i olje, akvarell og grafikk, utført av fremragende kunstnere, samt byprospekter fra St. Petersburg, fra første halvdel av 1800-årene. Den omfatter også skulptur samt dekorativ kunst; porselen og glass fra de keiserlige fabrikker. Et hittil ukjent portrett av Oscar II, malt av en berømt russisk kunstner, inngår også i samlingen. En bok på 180 sider, med tekster på russisk og engelsk om Jonas Lied og Russland, hans samling og de enkelte kunstverk utgis av UiO/IFIKK med Marit Werenskiold som redaktør. 27.-28. januar 2006 holdes et norsk-russisk tverrfaglig seminar i Georg Sverdrups hus, Blindern, om ”Consul Jonas Lied’s Collection and Activities in Russia 1910-1931”.

Av Marit Werenskiold
Publisert 15. apr. 2010 20:37 - Sist endret 25. juni 2010 19:04