English version of this page

Munch og modernitet (avsluttet)

I Munch-forskningen har relasjonen mellom Munchs liv og verk i mange år vært et hovedfokus. Den pågående Munch-forskningen på IFIKK vektlegger i større grad kunstnerens plassering innenfor lokale og internasjonale kontekster, både med hensyn til andre samtidige kunstnere og det sosiale og politiske felt Munchs kunst opererte i.

Innsyn mot aulaen forbid store søyler. Foto.

Universitetets Aula ble bygget til universitetets hundreårsjubileum i 1911. Edvard Munchs malerier var på plass i 1916. Kilde: UiO Kunstsamlingen

Om prosjektet

Nyere resepsjonsteori danner utgangspunkt for resepsjonsstudier som vektlegger en systematisk bearbeiding av den samtidige kunstdiskursen slik vi finner den formulert både i kritikken og den mer teoretiske litteraturen om kunst på det sene 1900-tallet.
Det blir også lagt vekt på å undersøke verkenes ikonografi opp mot en bredere sett av referanser enn den personalhistoriske og Munchs mer og mindre eksplisitt formulerte intensjoner. Dette er et område som har fått fornyet aktualitet i forbindelse med at Munchmuseet nå forbereder en digital utgivelse av Munchs skrifter. I tillegg har Munchs stil og teknikk også vært gjenstand for ny forskning.

Øivind Storm Bjerke, Einar Pettersson, Patricia Berman og Arild Pedersen har de senere år vært engasjert i prosjekter i inn og utland og gitt bidrag til kataloger, tidsskrifter og bøker med spesialartikler. Dette har også bidratt til samarbeid med institusjoner i Norden, USA, Tyskland, Italia og Sveits, samt  oppbygging av et internasjonalt nettverk av Munch-forskere. Fra 2005 har det vært framlagt 7 mastergrads-avhandlinger om Munch ved IFIKK.

Bakgrunn

Forskere knyttet til UIO har gitt vesentlige bidrag til forskningen på Munch gjennom flere generasjoner. Det kunsthistoriske fagmiljøet ved IFIKK bidrar til denne tradisjonen ved å ha forskning på Munch og hans samtid som ett av sine satsningsområder.

Samarbeid

Universitetet i Oslo har inngått en avtale om forskningssamarbeid med Munch museet og Nasjonalmuseet. Det årlige Munch seminaret gjennomføres i samarbeid med Nasjonalmuseet.

 

Publisert 24. mars 2010 15:08 - Sist endret 11. mai 2020 13:02