Nevrovitenskap, lov og rett (avsluttet)

Kan det i det hele tatt være situasjoner der det er relevant for en forsvarsadvokat å vise til undersøkelse av tiltaltes hjerne og si ”Det var ikke ham, det var hjernen hans?”

Lene Bomann-Larsen og Jakob Elster, begge postdokstipendiater i filosofi, har fått midler fra Forskningsrådet til et forprosjekt om forholdet mellom nevrovitenskap, lov og rett. Dette er en problemstilling som internasjonalt får stadig mer oppmerksomhet, og som Bomann-Larsen og Elster ønsker å studere også i lys av norske forhold.
 

Betingelsene for bruk av nevrovitenskapelig teknologi

På den ene side hevder enkelte forskere at nevrovitenskapelige funn vil tvinge oss til å endre vårt syn på moralsk og strafferettslig ansvar; på den annen side hevder andre at en slik påstand kun bygger på misforstått ”nevrofili”, og at det nettopp fordi et slikt syn blir utbredt er viktig å se kritisk på betingelsene for bruk av nevrovitenskapelig teknologi,
så som MRI-maskiner, i rettssalen. 

Bomann-Larsen og Elster har fått midler til seks måneders forskningstid hver på dette forprosjektet. På sikt er imidlertid målet å utvikle et større tverrfaglig forskningssamarbeid om disse spørsmålene.

 

 

Publisert 14. apr. 2010 16:30 - Sist endret 19. mai 2011 11:54