Papyrustekster fra Universitetsbibliotekets samling (avsluttet)

Dette er et utgivelsesprosjekt. Tekstene som skal utgis er skrevet på papyrus på gammelgresk og kommer fra Egypt. De tilhører Universitetsbiblioteket i Oslo og ble anskaffet mellom 1910 og 1934.

Brun papyrus med inskripsjoner. Foto.

P.Oslo inv. 1467v. © The Oslo University Library Papyrus Collection.

Om prosjektet

Bindet under forberedelse, Papyri Osloenses IV, vil inneholde 45 utgaver (gresk tekst med oversettelse og kommentarer på engelsk) av hittil upubliserte papyrustekster fra Oslo-samlingen.
 

Prosjektet er delvis finansiert av Norges Forskningsråd, og er relatert til digitaliseringsprosjektet Oslo Papyri Electronic System (OPES).
 

 

 

 

 

 

Publisert 21. apr. 2010 22:03 - Sist endret 26. mars 2020 22:19