SCAR 2018

Prosjektmedlemmene deltok på SCAR-konferansen "Where the poles come together" i Davos i juni 2018.

Prosjektmedlemmene hadde en aktiv tilstedeværelse under konferansen til Scientific Committee for Antarctic Research (SCAR), som fant sted i Davos i Sveits. Prosjektleder Alejandra Mancilla var med på å lede panelet “Environmental Protection, Resource Rights and Evolving Geopolitics in Antarctica”. Prosjektmedlemmene stod for tre av seks bidrag som ble presentert under denne sesjonen: “The legal grounds of territorial claims in Antarctica: A sober assessment” (Mancilla), “How should we justify ecologically sustainable resource rights in Antarctica?” (Øyvind Stokke) og “Moving Towards a Feasible Mineral Regime in Antarctica” (Yelena Yermakova). Mancilla presenterte også artikkelen  “A Gap in the Antarctic Humanities, and Why It Should Be Filled” under panelet “Polar Research in the Humanities and Social Sciences: Approaches and Challenges”.  

Publisert 1. apr. 2019 13:09 - Sist endret 1. apr. 2019 13:09