English version of this page

Forskning

Bildet kan inneholde: skulder, mennesker i naturen, flash-fotografering, anlegg, lykkelig.
Foto: Fredrick Suwandi on Unsplash

Prosjektet undersøker oppmerksomhetsnormer på områder av stor samfunnsmessig betydning. Gjennom fire perspektiver forsker vi på:

  • Delprosjekt 1: statens politikk for å håndtere oppmerksomhet og dens politiske legitimitet.
  • Delprosjekt 2: etiske problemer ved kommersialisering av oppmerksomhet, dulting («nudging») og villedning av oppmerksomhet («misdirection»).
  • Delprosjekt 3: rollen til «salience» og oppmerksomhet i kollektiv handling.
  • Delprosjekt 4: rollen til oppmerksomhetsnormer og -deling i å forme sosiale grupper og felleskap på nett.

Delprosjekt 1: Oppmerksomhetspolitikk

Dette delprosjektet undersøker hvordan statlige aktører bevisst utvikler strategier for å lede eller avlede oppmerksomhet, særlig ved bruk av digital teknologi og sosiale medier. Vi undersøker hvordan en oppmerksomhetspolitikk iverksettes og hvordan den kan brukes som politisk verktøy både innad i samfunnet, og i internasjonale konflikter og internasjonale konkurranser.

Bildet kan inneholde: himmel, billboard, bygning, plakat, font.
Foto: Fredrick Suwandi, Unsplash

Delprosjekt 2: Etikk, dulting («nudging»), oppmerksomhetsstyring og manipulasjon

Dette delprosjektet undersøker de etiske implikasjonene av den bevisste påvirkningen av oppmerksomhet som gjøres av både kommersielle og statlige aktører gjennom for eksempel dulting, målrettet innhold på nett og manipulering av informasjon. Vi undersøker særskilt skjæringspunktet mellom statlige og kommersielle aktører. Vi ser på den moralske validiteten til å bruke dulting i politikkutforming; de etiske implikasjonene av kommersielle aktørers oppmerksomhetsstyring, og implikasjonene manipulasjon av oppmerksomhet har for demokratiet.

En mann ser på en brusautomat.
Foto: Victoriano Izquierdo, Unsplash

Delprosjekt 3: Oppmerksomhet, relevans, og kollektiv handling

Dette delprosjektet undersøker rollen til oppmerksomhet og fokus for rasjonaliteten  i kollektiv handling. Vi tar for oss samfunnsproblemer som krever en løsning som innebærer kollektiv handling.Vi ser på rasjonaliteten i hvordan mennesker koordinerer handlingene sine eller samarbeider for å nå et felles mål, selv når det koster dem noe individuelt. Vi undersøker også hvordan sosiale oppmerksomhetsnormer kan hjelpe oss med å løse koordinerings- og samarbeidsproblemer, og de rasjonelle begrensningene som ligger i å flytte seg fra å se på hva som er relevant for individet til hva som er relevant for gruppen.

Fire gutter som leker på en blomstereng.
Foto: Robert Collins, Unsplash.

Delprosjekt 4: Oppmerksomhet i sosiale nettverk og grupper på nett

Dette delprosjektet undersøker rollen til oppmerksomhetsnormer og oppmerksomhetsdeling i hvordan sosiale nettverk og grupper formes på nett, og hva slags politisk og psykologisk innvirkning de har. Vi studerer også oppmerksomhetens rolle for både gruppetilhørighet og sosial fragmentering. Vi søker å forstå: individers oppmerksomhetsdynamikk når det gjelder mediebruk, utviklingen av sosiale mediebobler, konspirasjonsteorier, politisk fragmentering, vår evne til å håndtere globale problemer som krever kollektiv handling, som klimakrisen.

Bildet kan inneholde: musiker, gest, gatemote, musikk, underholdning.
Foto: Camilo Jimenez, Unsplash.

 

Publisert 9. juli 2021 15:26 - Sist endret 1. juli 2022 12:14