Deltakere i Salient Solutions: Etisk analyse og svar på oppmerksomhetskrisen