Publikasjoner 2011

Reidar Aasgaard er redaktør for denne boken som utkom paralellt med det svært populære idehistorie-emnet om Bob Dylan.

Reidar Aasgaard og Christine Amadou ved idehistorie har begge deltatt i arbeidet med ny bibeloversettelse.

Jan-Erik Ebbestad Hansen har utgitt boken "Da Norge mistet dyden" om Mykle-saken og dens samtid.

Universitetslektor i idéhistorie, Thor Inge Rørvik, har sammen med Jon R. Kyllingstad forfattet bind 2 av 9-bindsverket om universitetets historie.

 

Anne Wichstrøm gir et nyansert og detaljert bilde av kunstneren Asta Nørregaard, som var godt kjent i sin samtid, men som senere er gått mer i glemmeboken.

Professor i filosofi, Eyjólfur Emilsson, er medredaktør for denne utgaven av Oxford Studies in Ancient Philosophy.

Professor Christel Fricke er redaktør for essaysamlingen "The Ethics of Forgiveness" som utkom før sommeren.

Anders Aschim og Christine Amadou har redigert antologien Bibelsk, mens Tom Erik Hverven har skrevet forordet til boka der 15 norske samtidsforfattere beskriver sitt arbeid med den nye bibeloversettelsen, og viser hvordan dette arbeidet har preget deres syn på Bibelen som litteratur og hellig tekst.

Hva betyr egentlig festina lente? Eller in vino veritas? Eller cogito ergo sum? Dette og mye mer får du svar på i denne boka av Tor Ivar Østmoe og Helene Uri.

Stipendiat i filosofi, Lene Auestad, har utgitt boken Handling, frihet, humanitet. Møter med Hannah Arendt, i samarbeid med Helgard Mahrdt.

Førstelektor i filosofi, Jørgen Sandemose, ga nylig ut boken Venstrefløyen og Islam, en bok som gjennomgår hele historien om forholdet mellom kristendom og islam, og gir en bred analyse av situasjonen i dag.

Professor i kunsthistorie, Lena Liepe, ga i sommer ut boken Memento Mori - døden i middelalderens billedverden i samarbeid med Kristin Aavitsland.

Førsteamanuensis i latin, Vibeke Roggen, ga før sommeren ut boken Latinen lenge leve! i samarbeid med Hilde Sejersted.

Stipendiat i filosofi, Ole Martin Moen, utga før sommeren denne hendlige veiledningen i hvordan skrive gode akademiske tekster.

Jørgen Sandemoses nye bok har undertittelen "Om nødvendig forståelse av produksjonsmåter og verdensmarked.

Mange så utstillingen i Galleri Sverdrup i fjor. Boken med samme navn er ute på Pax forlag.