Essayskriving - kort og klart

Stipendiat i filosofi, Ole Martin Moen, utga før sommeren denne hendlige veiledningen i hvordan skrive gode akademiske tekster.

Boka tar blant annet for seg hvordan man formulerer en god problemstilling eller hypotese, hvordan man gir essayet en ryddig struktur, hvordan man redigerer essayet og hvordan man kan benytte seg av tilbakemeldinger fra andre.
 
Publisert 7. sep. 2011 14:54