Søren Kierkegaard - Den fromme spotteren

Professor i idehistorie Trond Berg Eriksen er aktuell med en omfattende presentasjon av Kierkegaard.

Nok en utgivelse fra idehistorie, denne gang Trond Berg Eriksen som skriver om Søren Kierkegaard. 

Foruten å plassere Kierkegaard inn i en idéhistorisk sammenheng, presenterer boken en ny gjennomlesning av hele forfatterskapet, med et hovedfokus på Kierkegaards selvforståelse som forfatter.

Berg Eriksens nye bok er en av de mest omfattende presentasjoner av Kierkegaard skrevet av en norsk forfatter. Boken forsøker å tegne et bilde av den skikkelsen som inspirerte både Henrik Ibsen, Franz Kafka, Martin Heidegger og eksistensialistene i det 20. århundre. Kierkegaard er en av de få nordiske forfattere som i dag virkelig tilhører verdenslitteraturen. Vi har fordelen av å lese ham på grunnspråket, fordi Norge og Danmark fremdeles hadde en felles kultur i 1813.

Fremstillingen har et hovedfokus på Kierkegaards selvforståelse som forfatter, fordi de sentrale tankene hans omkring selvet og «den enkelte» på mange måter er utmyntet i refleksjonene omkring hva han faktisk gjør. Det er et forfatterskap som vesentlig dreier seg om «Digteren» selv og den særegne forfatterrollen som Kierkegaard mot slutten av sitt liv mener han har fått tildelt av «Styrelsen». Han har en kallsbevissthet og en selvbevissthet som strutter. «Jeg veed meget godt, at jeg i dette Øieblik er det meest begavede Hoved blandt alle Yngre …»

Bokens utgivelse sammenfaller i tid med 200-årsjubileet for Søren Kierkegaards fødsel i København, våren 2013, et jubileum som også vil bli markert i Norge.

«et karneval av en bok (...) I stedet for å la meg sitte beskjemmet igjen med min grenseløse uvitenhet, åpner han for gløtt av nye innsikter. Jeg forstår det meste av det han skriver, og innbiller meg til og med at jeg blir litt klokere underveis.»
Tore Ness, Aftenposten

«Berg Eriksen gjør ikke skam på sitt rykte som en av landets beste formidlere av vår intellektuelle kulturarv.»
Tor Dishington Johansen, Bergens tidende

«Professor i idéhistorie Trond Berg Eriksen har skrevet en introduksjon til Kierkegaards enestående blanding av diktning og filosofi som anbefales varmt.»
Fredrik Wandrup, Dagbladet


 

Publisert 8. apr. 2013 12:20 - Sist endret 16. mai 2013 15:54