Publikasjoner 2014

Publisert 17. juni 2015 11:19

Førsteamanuensis i latin ved IFIKK Vibeke Roggen er redaktør og en av bidragsyterne i denne boken.

Publisert 10. nov. 2014 11:06

Postdoktor ved IFIKK Line Cecilie Engh er aktuell med bok "Gendered Identities in Bernard of Clairvaux's Sermons on the Song of Songs: Performing the Bride".

Publisert 30. okt. 2014 13:09

Førsteamanuensis i filosofi Reidar Maliks er aktuell med boken "Kant's Politics in Context" på Oxford University Press.

Publisert 17. okt. 2014 13:52

Eyjólfur K. Emilsson, Anastasia Maravela og Mathilde Skoie er redaktører av og bidragsytere i denne boken

Publisert 8. okt. 2014 10:13

Førsteamanuensis i idéhistorie Ellen Krefting er en medforfatter av denne boken.

Publisert 12. aug. 2014 13:03

Førsteamanuensis i filosofihistorie Franco Trivigno er medredaktør for denne antologien. Han har også en av bidragsytere i "The Philosophy and Psychology of Character and Happiness".

Publisert 13. jan. 2014 11:15

Førsteamanuensis i filosofi Reidar Maliks har sammen med professor Andreas Føllesdal redigert antologien. Reidar er også bidragsyter i denne boken.