Thor Heyerdahl's Search for Odin: Ancient Links between Azerbaijan and Scandinavia?

Førsteamanuensis i latin ved IFIKK Vibeke Roggen er redaktør og en av bidragsyterne i denne boken.

Boken er et resultat av den første konferansen noensinne om Thor Heyerdahl og hans arbeid, som fant sted i Baku i 2011. Heyerdahl besøkte Aserbajdsjan fire ganger, og hans siste prosjekt – som han ikke fikk fullført – gjelder teorien om migrasjon fra Kaukasus-området til Skandinavia: "Odin-teorien". Bidragsyterne kommer fra Aserbajdsjan, Russland, USA og Norge og belyser teorien fra forskjellige fagfelt, bl.a. arkeologi, historie, musikk og språk.

Les mer om boken på forlagets nettside.

Thor Heyerdahl's Search for Odin: Ancient Links between Azerbaijan and Scandinavia? (English)

Thor Heyerdahl’s Search for Odin deals with issues related to Heyerdahl’s insistence on early man’s relationship between the two regions, which was discussed at the Thor Heyerdahl Conference (Baku 2011) by experts in fields such as archaeology, history, music and philology. The forum was a cooperative effort between universities in Azerbaijan and Norway and served as a catalyst in the creation of this book, which ­documents much of the research to date related to Heyerdahl’s theory – both supportive, as well as critical, of it.

Learn more about the book here.

Publisert 17. juni 2015 11:19 - Sist endret 19. juni 2015 12:39