PARADEIGMATA: Studies in Honour of Øivind Andersen

Eyjólfur K. Emilsson, Anastasia Maravela og Mathilde Skoie er redaktører av og bidragsytere i denne boken

I boken PARADEIGMATA: Studies in Honour of Øivind Andersen har åtte og tjue forskere fra inn- og  utland kommet sammen for å markere Øivind Andersens mangeårige virke som klassisk filolog og antikkforsker i anledning hans syttiårsdag og avgang fra sin stilling som professor i klassisk filologi, især gresk ved Universitetet i Oslo. Antologien omfatter tre deler med henholdsvis Anastasia Maravela, Eyjólfur Kjalar Emilsson, og Mathilde Skoie som redaktører: en med filologiske og litteraturvitenskapelige bidrag, en med bidrag om antikkens filosofi og en med bidrag om antikkens retorikk. Inndelingen er i tråd med Øivind Andersens forskningsinteresser og produksjon. Boken er utgitt i serien Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens. Det norske instituttet i Aten, som Øivind Andersen var den første direktør for, og IFIKK organiserte et seminar (11.10.2014) for å markere utgivelsen og å feire jubilanten.

PARADEIGMATA: Studies in Honour of Øivind Andersen (english)

Eyjólfur K. Emilsson, Anastasia Maravela and Mathilde Skoie have edited and contributed in this book

With the Festschrift PARADEIGMATA: Studies in Honour of Øivind Andersen twenty eight scholars from Norway and abroad honour the long and distinguished career in Classics of Øivind Andersen on the occasion of his seventieth birthday and retirement from his position as Professor of Ancient Greek at the University of Oslo. The volume has three parts, edited by Anastasia Maravela, Eyjólfur Kjalar Emilsson, and Mathilde Skoie respectively. Part I comprises philological and literary studies; part II comprises studies on ancient philosophy, and part III comprises studies on ancient rhetoric and its tradition. The content reflects Øivind Andersen’s scholarly interests and research production. The book is part of the publication series Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens. The Norwegian Institute at Athens, that had Øivind Andersen as its first director, and the Dept of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas, University of Oslo organised a seminar on October 11th, 2014 on the occasion of the publication and to celebrate Øivind Andersen’s birthday.

Publisert 17. okt. 2014 13:52 - Sist endret 17. okt. 2014 13:52