Publikasjoner 2015

Publisert 5. nov. 2015 15:07

Heidi Bale Amundsen, stipendiat i kunsthistorie ved IFIKK, har sammen med Gerd Elise Mørland, amanuensis i kunsthistorie ved Høyskolen i Oslo, redigert boken. De har også bidratt med en felles innledning og et forskningsessay.

Publisert 21. okt. 2015 15:34

Øyvind Rabbås og Eyjólfur K. Emilsson, professorer i filosofi ved IFIKK, har sammen med Hallvard Fossheim (Bergen) og Miira Tuominen (Jyväskylä) redigert boken, som de også alle har bidratt til med en felles innledning og egne kapitler. 

Publisert 16. okt. 2015 15:12

Professor i idehistorie Ellen Krefting har redigert boken sammen med Aina Nøding og Mona Ringvej. Hun har også bidratt med innledning og kapittel i denne boken. 

Publisert 1. okt. 2015 13:58

Professor i idéhistorie ved IFIKK Espen Schaanning er aktuell med bok "Barneridderne. Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen"

Publisert 24. juni 2015 09:54

Tove Pettersen, professor i filosofi ved IFIKK, er sammen med professor Annlaug Bjørsnøs (NTNU) redaktør og bidragsyter til antologen Simone de Beauvoir – A Humanist Thinker publisert på Brill/Rodopi. Alle kapitlene i boken er basert på forelesninger holdt på The 20th International Simone de Beauvoir Conference som ble arrangert i juni 2012 på IFIKK i sammarbeid med NTNU.  

Publisert 17. juni 2015 11:12

Førsteamanuensis i latin ved IFIKK Vibeke Roggen er medforfatter av denne ordboken.

Publisert 26. mars 2015 11:22

Ville Vuolanto, post doc. ved idéhistorie på IFIKK, er medredaktør og bidragsyter i boken "Children and family in late antiquity"

Publisert 12. mars 2015 09:51

Professor i filosofi Arne Johan Vetlesen er aktuell med bok "The Denial of Nature. Environmental philosophy in the era of global capitalism"

Publisert 4. feb. 2015 15:13

Professor i filosofi Eyjólfur Kjalar Emilsson er aktuell med bok "Plotinus Ennead VI.4 and VI.5: On the Presence of Being, One and the Same, Everywhere as a Whole: Translation with an Introduction and Commentary" , som ble skrevet sammen med avdøde Steven K. Strange.

Publisert 7. jan. 2015 13:40

Tidligere stipendiat ved IFIKK Lene Auestad er aktuell med avhandlingsbasert bok "Respect, Plurality, and Prejudice: A Psychoanalytical and Philosophical Enquiry into the Dynamics of Social Exclusion and Discrimination".