Plotinus Ennead VI.4 and VI.5: On the Presence of Being, One and the Same, Everywhere as a Whole: Translation with an Introduction and Commentary

Professor i filosofi Eyjólfur Kjalar Emilsson er aktuell med bok "Plotinus Ennead VI.4 and VI.5: On the Presence of Being, One and the Same, Everywhere as a Whole: Translation with an Introduction and Commentary" , som ble skrevet sammen med avdøde Steven K. Strange.

Denne boken er en oversettelse av, innledning og kommentar til Plotins traktat, "Om det værendes tilstedeværelse som helhet, ett og det samme, overalt", Ennead IV, 4. & 5.  Denne traktatens hovedtema er forholdet mellom den intelligible og den sansbare sfæren. Den anses som Plotinus viktigste, men også blant de vanskeligste temaer: argumentasjonen er meget knapp og til tider på et svært abstrakt nivå. Boken inngår i en serie hos Parmenides Publishing som til slutt vil inneholde oversettelse av alle Plotinus traktater  med filosofisk kommentar: se utgivers nettside. Teksten deles opp i Innledning (30. s.), oversettelse (30 s.), kommentar (152 s.), bibliografi og indekser (16 s.).

Plotinus Ennead VI.4 and VI.5: On the Presence of Being, One and the Same, Everywhere as a Whole: Translation with an Introduction and Commentary (english)

Ennead VI.4 and VI.5, originally written as a single treatise, contains Plotinus' most general and sustained exposition of the relationshop between the intelligible and sesnible realms, adressing and coalescing two central issues in Platonism: the nature of the soul-body relationship and the nature of participation. Its main question is, How can soul animate bodies without sharing in their extension? The treatise seems to have had considerable impact: it is much reflected in Porphyry's important work, Sententiae, and the doctrine of of reception according to the capacity of the recipient., for which this treatise is the main sourse, resonated in the medieval thinkers.

Learn more about the book and the whole series on the publisher's website.

 

Publisert 4. feb. 2015 15:13 - Sist endret 5. feb. 2015 08:48