The Quest for the Good Life. Ancient Philosophers on Happiness

Øyvind Rabbås og Eyjólfur K. Emilsson, professorer i filosofi ved IFIKK, har sammen med Hallvard Fossheim (Bergen) og Miira Tuominen (Jyväskylä) redigert boken, som de også alle har bidratt til med en felles innledning og egne kapitler. 

Hvordan bør jeg leve? Hvordan kan jeg bli lykkelig? Hva er egentlig lykke? Dette er evige spørsmål som i nyere tid har blitt gjort til gjenstand for ulike typer forskning. Antikkens filosofer satte lykken i sentrum av sin tenkning, og vi kan spore temaet gjennom nesten et årtusen. Selv om lykkebegrepets sentrale plass i antikkens etikk er velkjent, skiller denne boken seg ut ved at den fokuserer direkte på begrepet slik det behandles i de antikke tekstene. Boken inneholder fjorten kapitler skrevet av et team av internasjonalt anerkjente forskere, og tar opp ulike tilnærminger og oppfatninger fra førsokratikerne via Platon, Aristoteles og de hellenistiske skolene til nyplatonikerne og Augustin i senantikken. 

Les mer om boken på forlagets nettsider.

The Quest for the Good Life. Ancient Philosophers on Happiness (English)

How should I live? How can I be happy? What is happiness, really? These are perennial questions, which in recent times have become the object of diverse kinds of academic research. Ancient philosophers placed happiness at the centre of their thought, and we can trace the topic through nearly a millennium.Fourteen papers by an international team of scholars map the various approaches and conceptions found from the Pre-Socratics through Plato, Aristotle, Hellenistic Philosophy, to the Neo-Platonists and Augustine in late antiquity. While not promising a formula that can guarantee a greater share in happiness to the reader, the book addresses questions raised by ancient thinkers that are still of deep concern to many people today: Do I have to be a morally good person in order to be happy? Are there purely external criteria for happiness such as success according to received social norms or is happiness merely a matter of an internal state of the person? How is happiness related to the stages of life and generally to time? In this book the reader will find an informed discussion of these and many other questions relating to happiness.

Read more about the book here.

Publisert 21. okt. 2015 15:34