Children and family in late antiquity

Ville Vuolanto, post doc. ved idéhistorie på IFIKK, er medredaktør og bidragsyter i boken "Children and family in late antiquity"

Boka tar for seg familieliv i senantikken med vekt på sosialhistorie og allmenne livsforhold, og er den sjette utgivelsen i serien Roman Families. Den behandler særlig tre aspekter: demografiske og økologiske forutsetninger for familielivet, livsbetingelsene for utsatte grupper som barn og slaver, og regionale forhold i ytterkantene av Romerriket i møtet mellom ulike kulturer.

Med sin metodiske bredde, bl.a. retorisk og demografisk analyse, mikrohistoriske livsfortellinger og ikonografisk analyse, speiler boka forskningsfronten i studiet av den romerske familie, og viser vei til nye tilnærminger til materialet og perioden.

Les mer om boken her

Ville Vuolanto, post doc. ved idéhistorie på IFIKK, er medredaktør og bidragsyter i boka, med «The Construction of Elite Childhood and Youth in Fourth- and Fifth Century Antioch». Professor Reidar Aasgaard, leder for prosjektet «Spede stemmer fra fortiden: nye perspektiver på barndom i det tidlige Europa», har også forfattet et kapittel: «Growing Up in Constantinople: Fifth-Century Life in a Christian City from a Child’s Perspective».    

Children and family in late antiquity (English)

This volume continues the series of five previous Roman Family publications, and puts special focus on social history and living conditions in the familial contexts. It concentrates on three interlinked aspects of family life and interaction: liminal situations regarding demography and ecological factors that lay down the framework for family life, liminal conditions on the edges of familial life regarding child labour, child slaves and sexual attitudes towards children, and local traditions which confront us with people and cultures at the borders of the Roman Empire.


By focusing on three recurring points of departure (Late Antiquity, children and childhood, and the encounter between various cultures), and by presenting a wide variety of methodological approaches (from rhetorical analysis of discourses to statistical analysis, and from experiential life stories to iconographic analysis), the present volume offers a view on the status quaestionis of Roman family studies, and widens the thematic points of departure for the study of the Roman family, thus hopefully pointing to fruitful directions for further studies.

Learn more about the book here.

Publisert 26. mars 2015 11:22 - Sist endret 26. mars 2015 11:22