Vi forsker på: Filosofi

Filosofi er en åpen og kritisk undersøkelse av grunnleggende spørsmål om:

  • hva det vil si å eksistere
  • begrepet sannhet og muligheten for kunnskap
  • vitenskapenes natur
  • menneskesinnets natur
  • standarder for logikk og argumentasjon
  • standarder for skjønnhet
  • hvordan mennesker bør leve og handle
  • hvilke plikter vi har til hverandre
  • det beste politiske systemet
  • det ideelle menneskelivet

Siden filosofiske spørsmål er av evig interesse, er filosofer fortsatt interessert i hvordan disse spørsmålene er besvart av store filosofiske tenkere gjennom historien.

Filosofigruppen har flere forskningsstyrker: filosofihistorie, spesielt antikk og moderne; teoretisk filosofi, særlig språkfilosofi, logikkens filosofi og matematikkens filosofi, epistemologi og bevissthetsfilosofi; i tillegg til en voksende styrke i praktisk filosofi.

Alle våre lærere er svært active og publiserer vitenskapelige artikler i fremtredende, internasjonale nivå-2 tidsskrifter og bøker med prestisjetunge akademiske forlag.

Instituttet huser et Senter for fremragende forskning, Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling (CSMN), samt et Toppforsk senter, Conceptual Engineering. Dette betyr at et stort antall internasjonale filosofer jevnlig foreleser og underviser i Oslo.

 

Publisert 8. nov. 2010 10:24 - Sist endret 14. okt. 2016 09:55