Vi forsker på: Gresk og latin

Gammelgresk var tale- og skriftspråk i oldtidens Hellas, mens latin var tale- og skriftspråk i det antikke Romerriket. Disse to skriftkulturene har hatt stor påvirkning på senere europeisk språk og litteratur.

Ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske fag forsker vi både på gresk og latin som språk og på litteraturen som er skrevet på disse språkene.

Innenfor gresk litteratur forskes det på epos, generell gresk litteratur fra og med Homer til og med den andre sofistikk. Denne forskningen er ofte basert på en narratologisk tilnærming.

Innenfor latinsk litteratur er fokuset på augusteisk diktning, filosofiske tekster samt på nylatin. Denne forskningen har gjerne en filologisk tilnærming med vekt på tekstkritikk og edisjonsfilologi.

En forskergruppe i papyrologi er blant annet knyttet til papyrussamlingen ved Universitetsbiblioteket, og vi har også flere forskere som arbeider med en lingvistisk tilnærming til gresk og latin.

Fokus er særlig på syntaks og semantikk, både innenfor en teoretisk lingvistisk tilnærming og komparativt gresk-latin og indoeuropeisk.

Forskningsområder

Publisert 29. juni 2016 17:19 - Sist endret 2. nov. 2017 14:51