Vi forsker på: Idéhistorie

Idéhistorie er studiet av forestillinger, verdier og kunnskapssystemer i historisk kontekst. Formålet med den idéhistoriske forskningen kan dels være å vise hvordan vi i dag drar veksler på og viderefører fortidige tankemønstre, dels påpeke hvordan vår tenkning på andre punkter skiller seg skarpt fra tenkesettet i fortiden.

Ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske fag forsker vi på emner helt fra antikken til i dag, men vi konsentrerer oss først og fremst om ideer som har kommet til uttrykk i den vestlige kulturkretsen.

Det forskes på blant annet politisk og samfunnsteoretisk tenkning i Europa fra 1400 til i dag, norsk idéhistorie fra tidlig-moderne tid og framover, europeisk kunnskapshistorie, forestillinger om barndom og ungdom, og ideer om grupper som er ressurssvake eller framstår som annerledes i samfunnet. 

Forskningsprosjekter

 

Publisert 29. juni 2016 16:56 - Sist endret 23. okt. 2018 15:26