Vi forsker på: Kunsthistorie

Inngangsparti Fysikkbygningen, Universitetet i Oslo. Fotograf: Kine Selbekk Ottersen, Universitetshistorisk fotobase

På kunsthistorie forsker vi innenfor det brede felt av visuell kultur som inkluderer designhistorie, digitale medier, kunst og arkitektur.

Periodemessig ligger vekten på nordisk middelalder, italiensk renessanse og den sene modernitet fra ca. 1850, belyst i et nordisk og internasjonalt perspektiv med fokus på nordisk og internasjonal modernisme og avant-garde kunst, med spesiell vekt på forholdet mellom kunst, medier og teknologi.

Tilnærmelsesmåtene strekker seg fra det historiografiske, over det diskursteoretiske, medieestetiske og hermeneutiske til det fenomenologiske med vekt på visualitet.

 

Publisert 29. juni 2016 17:03 - Sist endret 10. sep. 2018 17:01