Faglige midler og reisestøtte til masteroppgaven

Faglige midler er en pott som skal primært brukes til tiltak som kommer masterstudenter til gode.

Søknadsfristene er 15. februar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret

Faglige midler

Du kan søke om faglige midler til tiltak for masterstudenter som studieturer, seminarer eller deltakelse på konferanser/seminarer. Dersom bachelorstudenter deltar, kan midlene fremdeles søkes fra de faglige midlene kun dersom turen har et klart faglig innhold.

Kriterier for bruk av faglige midler:

 1. Faglige midler skal brukes til faglige aktiviteter, primært for studenter på instituttets masterprogrammer.
 2. Faglige midler kan brukes til individuell reisestøtte i forbindelse med masteroppgaven
 3. Faglige midler kan brukes til kandidatmarkering og orienteringsmøter for masterstudenter.
 4. Faglige midler kan ikke benyttes til kjøp av alkoholholdig drikke.
 5. Faglige midler kan ikke benyttes til IFIKKs reiseemner. Studenter med plass på IFIKKs reiseemner kan søke Lånekassen om midler.

Merk at vi ved søknader om støtte til enkeltstudenter alltid vil prioritere støtte til fulltidsstudenter med normert studieprogresjon. Instituttet forbeholder seg retten til å avvise søknader fra enkeltstudenter som faller utenfor denne kategorien.

Skjemaet leveres til programkonsulenten på ditt studieprogram innen fristen for det aktuelle semesteret. Innvilget støtte gis som refusjon av utlegg, med mindre det er i regi av fagutvalgene. Fagutvalgene kan også få innvilget å sende faktura rett til instituttet.

Mer om reisestøtte i forbindelse med masteroppgaven

Det er mulig for masterstudenter ved IFIKK å søke om midler for å dekke utgifter til reiser som er nødvendige for å gjennomføre masteroppgaven. Typiske mål er å reise til arkiver, gallerier, biblioteker, universiteter, konferanser eller til andre steder eller arrangementer som er avgjørende for at masteroppgaven skal kunne gjennomføres. Beløpet du kan tilkjennes varierer fra semester til semester, avhengig av antall søkere og hvor stor pott vi har å fordele i utgangspunktet. Støtte gis med inntil 2500 kr pr person. Vi prioriterer støtte til fulltidsstudenter med normert studieprogresjon. Støtten gis som refusjon av utlegg. 

Retningslinjer for tildeling av reisestøtte:

 • Du kan ikke bli tildelt reisestøtte mer enn en gang i løpet av mastergraden.
 • Reisen skal ikke være til hinder for at du gjennomfører på normert tid.
 • Fulltidsstudenter skal prioriteres ved tildeling av støtte.
 • Utgifter til transport kan dekkes (Vi forutsetter at du velger billigste kollektive reisemåte).
 • Utgifter til inngangsbilletter/gebyrer til konferanser og lignende kan dekkes.
 • Utgifter til kost dekkes ikke.

Søknaden må inneholde hvilket formål det søkes støtte til og hvorfor dette er viktig for oppgaven. I tillegg skal det foreligge et enkelt budsjett. Merk at søknaden din også må støttes av veileder.

Søknaden sendes til programkonsulenten for ditt masterprogram. Søknadene behandles kollektivt i etterkant av semesterets frist av instituttets programkonsulenter. Dersom det er budsjetterte midler igjen etter denne fristen, kan søknader vurderes løpende.

Publisert 25. mars 2014 12:22 - Sist endret 6. juni 2019 15:40