Arbeidslivsseminar

Internasjonalisering av arbeidslivet:

Hvorfor trenger kunst- og kulturarbeidere internasjonal kompetanse?  Hva er internasjonal kompetanse? Hva vil det si å være internasjonalt orientert?

”Trenger jeg å bry meg om dette, jeg som ikke er interessert i å jobbe i utlandet? ”Og gjelder det egentlig meg, jeg som mest er interessert i norsk kunst? ”

Torsdag 31. oktober inviterer IFIKK i samarbeid med Fagutvalget på kunsthistorie til arbeidslivsseminar. Hensikten er å vise hvordan økende grad av internasjonalisering i arbeidslivet stiller andre krav til deg som framtidig arbeidstaker.

Enten du ser for deg en jobb på et museum eller galleri, innen kunsthandel, undervisning, eller ulike områder innen det private næringslivet, er det nok av tips å plukke opp. Kom og hør etablerte og erfarne folk på feltet fortelle!

I pausene kan du blant annet møte representanter fra studenttidsskriftet Paragone, Fagutvalget, Galleri Neuf, studentutveksling og arbeidslivsrelevans på UiO, Goethe Institut og ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)

 

Påmelding til seminaret på nettskjema

 

 

PROGRAM

Kl. 13.15: Bente Larsen, fagleder på kunsthistorie, UiO, ønsker velkommen

 

Del  1:  Museumsverdenen: hva betyr internasjonal kompetanse?

Kl. 13.20: Presentasjon av Bente Larsen, fagleder på kunsthistorie, UiO

Kl. 13.25: Sabrina van der Ley, direktør, museet for samtidskunst. Trenger vi kunst- og kulturarbeidere med internasjonal kompetanse, også når arbeidsfeltet er norsk – og i Norge? Hvilke kvalifikasjoner vektlegges i tiden fremover?

Kl. 13.45: Milena Høgsberg, sjefskurator ved Henie Onstad Kunstsenter. Internasjonalisering hjemme og ute: Utfordringer for et ikke-statlig kunstsenter. Betydningen av internasjonalt nettverk og tverrkulturell kompetanse.

Kl. 14.10: Pause

(KUN1002-studentene kan gå til forelesning på H.E. eller velge å bli. Forelesningen KUN1002 legges ut på podcasts )

 

Del 2: ”Learn the business of art”

Kl. 14.30: Presentasjon av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator, UiO.

Kl. 14.35: Morten Zondag, leder kunstavdelingen, Kaare Berntsen. Hva må til for å drive en internasjonal kunsthandel i og fra Norge?

Kl. 14.50: Maria Veie, eier av Galleri Maria Veie: Hvordan lykkes som kunsthistoriker? Kunstmesser og kuratering i Berlin, New York og Hong Kong. Erfaringer fra et liv som gallerieier.

Kl. 15:20: Åse Kamilla Aslaksen, prosjektarbeid, Statoil. Hva gjør en kunsthistoriker hos Statoil? Litt om hvorfor store aktører investerer i internasjonal kunst.

Kl. 15.40: Pause

 

Del 3:Vitra Scandinavia AS  -  Et eksempel på kobling mellom kunst, arkitektur, design og næringsliv – på tvers av landegrenser.

Kl. 15.55: Presentasjon av Kjetil Fallan, førsteamanuensis på kunsthistorie, UiO.

Kl. 16:00: Heidi Niss, Sales Manager, Vitra Scandinavia A.S.

Hva er Vitra og hva står de for? På hvilken måte kan internasjonalt næringsliv ha nytte av akademikere innenfor kunstfeltet? Hvilke krav og utfordringer står norske arbeidstakere og den arbeidslivskulturen ovenfor i et internasjonalt marked?

Vitra Products

Vitra Campus

Vitra Magazine

 

Lett servering ca kl. 16.45 ( gjelder kun for påmeldte innen fredag 25. oktober kl. 12.00)

 

Påmelding til seminaret på nettskjema  (Påmelding til matservering er dessverre nå stengt)

 

 

Velkommen!

 

Publisert 8. sep. 2013 20:53 - Sist endret 10. nov. 2015 10:42