Salongen

Salongen er et redaksjonelt uavhengig nettsted for filosofi og idéhistorie. På deres nettsider finner du essays og artikler om bøker, forskning og debatter. Nettstedets formål er å være møteplass for fagfolk, studenter og alle andre som er interessert i disse fagene.