Studentaktiviteter

Her finner du lenker til og informasjon om studentforeninger med tilknytning til instituttet. Noen av foreningene springer ut av undergrupper i fagutvalgene. Foreningene driver aktiv faglig-sosial virksomhet og gir studentene anledning til faglig utbytte og hyggelig samvær.

Dessuten finner du også en lenke til et nettsted av særlig faglig interesse for instituttets studenter: salongen.no

Publisert 9. juni 2010 13:36 - Sist endret 10. aug. 2012 11:28