Fagutvalget for filosofi

Fagutvalget for filosofi (FUFF) ved Universitetet i Oslo er filosofistudentenes sosiale, faglige, og representasjonelle hovedorganisasjon ved IFIKK—Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk—under Det humanistiske fakultet. Vi er ansvarlige for å arrangere sosiale og faglige begivenheter, og for å opprettholde en tredelt dialog mellom studentene, instituttet, og fakultetet.

Hvert semester arrangerer vi omtrent tre fester, mens vi i løpet av vårsemesteret (enten i mars eller april) arrangerer studietur—gjerne i samarbeid med de andre fagutvalgene ved IFIKK. Ved siden av slike sosiale begivenheter, arrangerer vi også noen av faglig art, som Sokratisk aften (minst fire ganger hvert semester) og Fagkritisk dag (som oftest i februar).

Tidligere

Tid og sted: 4. apr. 2019 18:1520:00, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus

Foredragsholder: Ingvild Torsen, førsteamanuensis i filosofi ved IFIKK

Tittel: Bodies in Time (Learning from Art)

Tid og sted: 14. feb. 2019 18:1520:00, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus

Foredragsholder: Einar Duenger Bøhn, professor i filosofi ved UiA

Tittel: Artificial Morality 

Tid og sted: 7. feb. 2019 18:1520:00, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus

Foredragsholder: Bjørn Ramberg, professor i filosofi ved IFIKK

Tittel: Selvinnsiktens kår i selvutfoldelsens tid

Tid og sted: 22. nov. 2018 18:1520:00, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus

Foredragsholder: Unn Irene Aasdalen, rektor ved Nansenskolen (Norsk Humanistisk Akademi) på Lillehammer

Tittel: Sokratisk kjærlighet og vennskap

Tid og sted: 30. aug. 2018 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Rachel Sterken, førsteamanuensis i filosofi ved IFIKK, UiO

Tittel: Generalisation, Context and Communication

Foredraget vil holdes på engelsk. Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 16. aug. 2018 15:1518:00, Auditorium 2, Sophus Bugges hus

Foredragsholdere: Aeli Ardalaan, doktor i filosofi; Monica Roland, doktor i filosofi; Caj Strandberg, professor i filosofi - alle ved IFIKK (UiO)

Titler (hhv.): Hvem er Nietzsches Zarathustra?; Personer, kjærlighet og kunstig intelligens; Er moralen subjektiv eller objektiv?

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 3. mai 2018 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Peter Fritz, førsteamanuensis i filosofi ved IFIKK (UiO)

Tittel: What are possible worlds?

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 19. apr. 2018 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Torstein T. Tollefsen, professor i filosofi ved IFIKK (UiO)

Tema: Bysantisk filosofi og ikonkunst

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 11. apr. 2018 20:0023:00, Petrus, Helgesensgate 50

Semesterets fjerde quiz vil holdes på onsdag, 11. april!

Tid og sted: 5. apr. 2018 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Inga Bostad, professor i filosofi ved Institutt for pedagogikk (UiO) & tidligere direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter

Tittel: Å se seg spørrende omkring. Introduksjon til en ny pedagogisk filosofi

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 21. mars 2018 20:0023:00, Petrus, Helgesensgate 50

Semesterets tredje quiz vil holdes på onsdag, 21. mars!

Tid og sted: 15. mars 2018 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Øyvind Rabbås, professor i filosofi ved IFIKK (UiO)

Tittel: Republikanismen - et alternativt syn på frihet

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid: 14. mars 201821. mars 2018

Denne påsken går til tid Budapest, Ungarn!

Informasjon om påmelding kommer!

Tid og sted: 21. feb. 2018 20:0023:00, Petrus, Helgesensgate 50

Semesterets andre quiz vil holdes på onsdag, 21. februar!

Tid og sted: 16. feb. 2018 20:0017. feb. 2018 01:00, Café Månefisken, Sagveien 32A

Hei og velkommen til årets første IFIKK fest!  Festen foregår på Månefisken i Månehallen. Dørene åpnes kl 20:00, og kl 21:00 vil det foregår en limbo-konkurranse. Det blir selvfølgelig også kostymekonkurranse MED PREMIE, så det er bare å kle seg ut.

Tid og sted: 7. feb. 2018 20:0023:00, Petrus, Helgesensgate 50

Semesterets første quiz vil holdes på onsdag, 7. februar!

Tid og sted: 25. jan. 2018 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Søren Holm, professor i bioetikk ved University of Manchester & professor II ved Institutt for helse og samfunn (UiO)

Tittel: Nudging in Health Care - Can libertarian principles justify the use of nudging techniques in the health care setting?

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 14. nov. 2017 20:0023:00, Petrus, Helgesensgate 50

Semesterets fjerde quiz vil holdes på tirsdag, 14. november!

Tid og sted: 9. nov. 2017 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Franco Trivigno, professor i filosofi ved IFIKK, UiO

Tittel: Humor and Irony in Plato

Foredraget vil holdes på engelsk. Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 2. nov. 2017 20:003. nov. 2017 01:00, Café Månefisken, Sagveien 32A

Fagutvalgene ved IFIKK inviterer til årets Halloween-fest på Månefisken!

Tid og sted: 2. nov. 2017 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Gregory M. Reichberg, research professor ved PRIO

Tittel: Can Nuclear Deterrence be Morally Justified?

Foredraget vil holdes på engelsk. Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 1. nov. 2017 20:0023:00, Petrus, Helgesensgate 50

Semesterets tredje quiz vil holdes på onsdag, 1. november!

Tid og sted: 18. okt. 2017 20:0023:00, Petrus, Helgesensgate 50

Semesterets andre quiz vil holdes på onsdag, 18. oktober!

Tid og sted: 12. okt. 2017 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved IFIKK, UiO

Tittel: En etikk for klimakrisen

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 4. okt. 2017 20:0023:00, Petrus, Helgesensgate 50

Semesterets første quiz vil holdes på onsdag, 4. oktober!

Tid og sted: 28. sep. 2017 20:0029. sep. 2017 03:00, Den Gode, Fredenborgsveien 13

Fagutvalgene ved IFIKK inviterer til høstens første fest, ved Den Gode Cafe!

Tid og sted: 21. sep. 2017 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Solveig Aasen, førsteamanuensis i filosofi ved IFIKK, UiO

Tittel: Hvordan danse til musikken?: Om forholdet mellom musikk og bevegelse

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 31. aug. 2017 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Aksel Braanen Sterri, stipendiat i filosofi ved IFIKK, UiO

Tema: Etikk og kommersiell surrogati

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 30. aug. 2017 16:0019:00, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus

Med et nytt studieår, kommer et nytt fagutvalg. På dette allmøtet, håper vi å rekruttere nye studenter til å bidra med å arrangere både sosiale og faglige begivenheter.

Tid og sted: 17. aug. 2017 15:1518:00, Kristine Bonnevies hus, auditorium 1

Foredragsholdere: Alejandra Mancilla, førsteamanuensis i filosofi; Hilde Vinje, stipendiat i filosofi; Ole Martin Moen, postdoktor i filosofi - alle ved IFIKK, UiO.

Titler (hhv.): The Right of Necessity in a Global Justice Context; Om tragiske feil Rus og filosofi.

Tid og sted: 16. aug. 2017 15:1517:00, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus

Som en del av fadderuken, har Fagutvalget for filosofi invitert tre tidligere filosofistudenter til å holde foredrag om deres arbeidserfaringer etter endt grad. I tillegg skal en student dele sine erfaringer med utveksling til et utenlandsk universitet. Arrangementet er beregnet særlig for nye filosofistudenter, enten som del av bachelor- eller årsenhetsprogrammet.

Tid og sted: 7. juni 2017 18:0023:00, Petrus mat- og vinhus, Helgesensgate 50

Det er tid for semesterets siste filosofi-quiz! Vi håper alle har lyst til å feire alle ferdiggjorte eksamener sammen med oss. Quizen vil som vanlig bestå av både filosofi og allmennkunnskapsspørsmål og alle er hjertelig velkomne.

Tid og sted: 24. mai 2017 19:0025. mai 2017 01:00, Café Månefisken, Sagveien 32A

Fagutvalgene ved IFIKK inviterer til sommeravslutningsfest på Månefisken den 24. mai.

Tid og sted: 23. mai 2017 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Julia Annas, Regents Professor of Philosophy ved University of Arisona

Tema: Virtue, Vice and Evil

MERK: Forelesningen vil holdes på en tirsdag, ikke en torsdag.

Foredraget vil holdes på engelsk. Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 27. apr. 2017 20:3028. apr. 2017 01:00, Billabong, Bogstadveien 53

Fagutvalget for filosofi inviterer til quiz etter Sokratisk aften ved Hammer!

Tid og sted: 27. apr. 2017 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Espen Hammer, professor i filosofi ved Temple University

Tittel: Fiksjonslitteratur og virkelighet

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 29. mars 2017 20:0030. mars 2017 01:00, Petrus mat- og vinhus, Helgesens gate 50

Fagutvalget for filosofi byr på ny quiz førstkommende onsdag.

Tid og sted: 22. mars 201729. mars 2017, Athen, Hellas

Denne våren går turen til Athen, Hellas!

Tid og sted: 16. mars 2017 20:3017. mars 2017 01:00, Billabong, Bogstadveien 53

Fagutvalget for filosofi inviterer til quiz etter Sokratisk aften ved Pedersen!

Tid og sted: 16. mars 2017 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Arild Pedersen, professor emeritus i filosofi ved IFIKK, UiO

Tittel: Den gamle striden mellom litteratur og filosofi. Fredsmeglet ved hjelp av moderne hjerneforskning og pragmatisme

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 2. mars 2017 16:1517:00, Georg Morgenstiernes hus

Fagutvalget for filosofi inviterer til Symposium den 2. mars.

Tid og sted: 1. mars 2017 19:0020:00, Petrus Mat-og Vinhus, Helgesens gate 50

Siden første quiz på Petrus var en rallende braksuksess kjører vi på med quiz nummer to allerede nå førstkommende onsdag! Dette er enda en sjanse til å vise hvor brilliant man er i quiz, og/eller kose seg gløgg med gode venner og god drikke.

Tid og sted: 23. feb. 2017 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Anna Smajdor, førsteamanuensis i filosofi ved IFIKK, UiO; tidligere foreleser i etikk ved University of East Anglia

Tittel: Should we use brain dead women as surrogate mothers?

Foredraget vil bli holdt på engelsk. Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 22. feb. 2017 19:0023. feb. 2017 01:00, Den Gode Café, Fredensborgveien 13

Fagutvalgene ved IFIKK inviterer til semesterstartfest for vårsemesteret 2017!

Tid og sted: 15. feb. 2017 19:0016. feb. 2017 01:00, Petrus Mat- og Vinhus, Helgesens gate 50

Semesteret er godt i gang, og det er på tide å helle bensin på det sosiale bålet. Derfor inviterer fagutvalget for filosofi deg til quiz og prat og øl og vin på Petrus mat og vinhus. Dette er den ultimate anledning til å bli kjent med nye medstudenter og å pleie allerede eksisterende vennskap. Studenter fra de øvrige studierettningene på IFIKK er selvsagt også hjertlig velkommen.

Tid og sted: 15. feb. 2017 14:0016:30, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Tema: Filosofi og annen humaniora

Foredragsholdere: Herman Cappelen, professor i filosofi (IFIKK, UiO); Kristin Gjesdal, professor II og associate professor i filosofi (hhv. IFIKK, UiO & Temple University); og Bjørn Ramberg, professor i filosofi (IFIKK, UiO).

Tid og sted: 9. feb. 2017 16:3018:00, Georg Morgenstiernes hus

Velkommen til årets første symposium. En diskusjonsgruppe for filosofistudenter ved Blindern. Kanskje passende er første tema 'Førsteinntrykk'. Ta med noe å drikke og snacks etter energibehov. Bli med da vel!

Tid og sted: 23. jan. 2017 16:0017:30, Georg Morgenstiernes hus, seminarrom 152

En samtale med Oscar Brenifier, Institut de Pratiques Philosophiques

Den franske filosofen Oscar Brenifier kommer til Oslo for å diskutere hvordan man diskuterer filosofi med ikke-filosofer. Brenifier arbeider med praktisk filosofi. Diskusjonen vil holdes på engelsk.

Tid og sted: 9. des. 2016 19:0010. des. 2016 01:00, Café Abel, Vestgrensa 2

Fagutvalget for filosofi inviterer deg til et fantastisk julebord på Cafè Abel!  Vi sponser en del av maten, og pris for alle som har lyst på julemat blir rundt 150 kr. Det vil bli tilbudt vegetarretter.

Tid og sted: 17. nov. 2016 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Kristin Gjesdal, professor II i filosofi ved IFIKK, UiO og associate professor i filosofi ved Temple University

Tittel: Estetikk: Noen betraktninger om et forskningsfelt i forandring

NY DATO OG NYTT STED: Torsdag 17. november, i Aud. 103, GM.

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!