Fagutvalget for Filosofi

Logo for fagutvalget. Bokstaven F i et våpenskjold.

Fagutvalget for filosofi (FUFF) er filosofistudentenes sosiale, faglige, og representasjonelle hovedorganisasjon ved IFIKK. Vi er ansvarlige for å arrangere sosiale og faglige begivenheter, og for å opprettholde en tredelt dialog mellom studentene, instituttet, og fakultetet.

Arrangementer

Hvert semester arrangerer vi omtrent tre fester, mens vi i løpet av vårsemesteret arrangerer studietur, gjerne i samarbeid med de andre fagutvalgene ved IFIKK. Ved siden av slike sosiale begivenheter, arrangerer vi også noen av faglig art, som Sokratisk aften og Fagkritisk dag. Se våre arrangementer på Facebook.

Kontakt oss

fil-fagutvalg@ifikk.uio.no

fil.fagutvalg@gmail.com

Kontor: Rom 1201, Kristine Bonnevies hus

Postadresse: IFIKK postboks 1020, Blindern (0315 Oslo)

Publisert 23. okt. 2020 17:02 - Sist endret 23. okt. 2020 17:05