Medlemmer og verv

Verv og komiteer

- Leder

- Nestleder

- Økonomiansvarlig

- PR-leder og -nestleder

- Sokratisk aften-komiteen m/ leder og nestleder

- Festkomiteen m/ leder

- Quiz-komiteen

- Turkomiteen

- Filosofirepresentant ved fakultetstyret

- BA- og MA-studentrepresentanter ved instituttstyret

- BA- og MA-studentrepresentanter ved programrådet m/ vara-er

- Studentrepresentant ved emnerådet for ex. phil. m/ vara

Sist endret 23. okt. 2018 16:50 av Øyvind Johannes Evenstad