2009

Tidligere

Tid og sted: 18. mars 2009 10:1515:00, Kjemibygget, auditorium 2

Tema: (Ukjent.)

Foredragsholdere: Inga Bostad, viserektor, UiO; Øyvind Rabbås, professor i filosofi, UiO; Camilla Serck-Hanssen, førsteamanuensis i filosofi, UiO; Kjell Eyvind Johansen, professor i filosofi, UiO; Olav Asheim, professor i filosofi, UiO; Arild Pedersen, professor i filosofi, UiO; Olav Gjelsvik, professor i filosofi, UiO; og Inger Nygaard Pedersen, universitetslektor, UiO.