Fagkritisk dag 2009

Tema: (Ukjent.)

Foredragsholdere: Inga Bostad, viserektor, UiO; Øyvind Rabbås, professor i filosofi, UiO; Camilla Serck-Hanssen, førsteamanuensis i filosofi, UiO; Kjell Eyvind Johansen, professor i filosofi, UiO; Olav Asheim, professor i filosofi, UiO; Arild Pedersen, professor i filosofi, UiO; Olav Gjelsvik, professor i filosofi, UiO; og Inger Nygaard Pedersen, universitetslektor, UiO.

Foredragsholdere: Inga Bostad, viserektor, UiO; Øyvind Rabbås, professor i filosofi, UiO; Camilla Serck-Hanssen, førsteamanuensis i filosofi, UiO; Kjell Eyvind Johansen, professor i filosofi, UiO; Olav Asheim, professor i filosofi, UiO; Arild Pedersen, professor i filosofi, UiO; Olav Gjelsvik, professor i filosofi, UiO; og Inger Nygaard Pedersen, universitetslektor, UiO.

PROGRAM

Økt I: 10.15 – 12.00

Velkommen ved Fagutvalgets Eivind Freng Dale

Viserektor Inga Bostad, Kvinne, kvalitet og kultur – Filosofien og akademia.

Professor Øyvind Rabbås, Filosofiens sokratiske begynnelse.

Førsteamanuensis Camilla Serck-Hanssen, Hva skal vi med filosofihistorie?

Professor Kjell Eivind Johansen, Filosofi som en refleksjon over praksis og en refleksiv praksis.

Lunsj 12.00 – 13.15

Økt II: 13.15 – 15.00

Professor Olav Asheim, Hva er filosofi?

Professor Arild Pedersen, Hvorfor filosofi ikke er filosofi: En pragmatisk gåte.

Professor Olav Gjelsvik, Hvorfor filosofi.

Universitetslektor Inger Nygaard Preus, Hva er filosofi? og vil knytte an til undring, reflekterte, begrunnede svar, konkret praksis og feminisme.

Publisert 19. mai 2017 22:04 - Sist endret 6. sep. 2017 11:54