Allmøte 2011

Årsmøte og nyvalg av fagutvalget for filosofi

Velkommen til årsmøtet for alle filosofistudenter 2011!


På årsmøtet skal vi vedta arbeidsprogrammet for 2011/12. Kom med innspill til hva fagutvalget skal arbeide med det kommende året! Har du noen gode idéer til hvilke turer, fester, og faglige arrangementer som burde organiseres, eller studentpolitiske saker som burde jobbes med - si din mening!


På møtet vedtas også vedtektene til Fagutvalget for filosofi på nytt, slik de gjøres hvert år. Her er det også lov å komme med endringsforslag!


I margen til venstre finner du sakslisten for møtet og dokumentene som skal gjennomgås og evt vedtas. Ta gjerne en titt, men ikke la deg skremme -  vi jobber ikke så formelt til vanlig - dokumentene er vår nødvendige plattform for å kunne drive en studentforening.

 

Så skal det nye Fagutvalget for filosofi 2011/12 velges. Alle de 12 plassene står ledig og alle filosofistudenter (spesielt dere nye!) er hjertelig velkomne til å stille til valg! Det er ikke noe spesielt som kreves for å sitte i FU, du må bare ha lyst til å gjøre en innsats for miljøet på ditt studium! Arbeidsmengden varierer med hvilket verv du tar, men det trenger absolutt ikke beslaglegge så mye tid. 12 personer drar godt sammen!


I FU kan du være med i festgruppen, du kan arrangere Sokratisk aften, arbeide med hvordan FU ser ut utad, PR osv, eller være med i turgruppen, for å nevne noe.


Det velges spesifikt en leder, nestleder og økonomiansvarlig på årsmøtet - de 9 andre vervene er generelle. Arbeidsoppgavene fordeler dere dere imellom senere.


Still til valg! Å være med i FU gir deg verdifull organisasjonserfaring og ser veldig bra ut på CVen. Du opparbeider deg kompetanse som du ikke får gjennom faget, og du får anledning til å gjøre noe for dine medstudenter. Det er gøy å se at det blir så bra miljø av det arbeidet en gjør! Og så er det veldig sosialt og hyggelig i tillegg.

 

Send en mail eller spør en av fadderne hvis det er noe du lurer på!

 

Publisert 14. feb. 2017 14:53 - Sist endret 14. feb. 2017 14:53