Fagkritisk dag 2011

Tema: Hvilken rolle spiller analytisk filosofi i forhold til moderne vitenskap og hva er dens gyldighet?

Foredragsholdere: Bjørn Ramberg, professor i filosofi; Olav Gjelsvik, professor i filosofi; Johan Fredrik Storm, professor i nevrofysiologi; Arnt Inge Vistnes, førsteamanuensis i fysikk; Anders Strand, postdoktor i filosofi; Nils Roll-Hansen, professor emeritus i filosofi; og Steinar Mathisen, førsteamanuensis i filosofi - alle ved UiO.

For Aristoteles og de gamle grekerne var filosofi den mest grunnleggende vitenskapen. Siden har vitenskapene etter tur sprunget ut fra filosofien til å danne egne, respektive disipliner. I lys av den moderne vitenskapens differensiering og dominans, hvilken rolle spiller filosofien idag? Kommer filosofien sekundært som en kommentar til vitenskapen, eller har den legitimitet og autoritet som en egen disiplin? Kan ny empiri innen for eksempel nevrofysiologi eller fysikk gjøre filosofiske utsagn om verden overflødige?
 
Program:
 
Kl 10.15 Velkommen
Lars-Petter Pedersen (fagutvalget for filosofi)
 
Kl 10.20 Historisk innledning
Olav Gjelsvik (professor i filosofi)
 
Kl 10.45 Debatt: Hva er bevissthet og hvordan oppstår det?
Johan Fredrik Storm (professor i nevrofysiologi)
Bjørn Ramberg (professor i filosofi)
 
Kl 11.45 Pause
 
Kl 12.10 Debatt: Hva er kausalitet?
Arnt Inge Vistnes (førsteamanuensis i fysikk)
Anders Strand (postdoc. i filosofi)
Nils Roll-Hansen (professor emeritus i filosofi)

Kl 13.20 Debatt: Hva er filosofiens fremtid i lys av den moderne vitenskapelige utvikling?
Bjørn Ramberg, Anders Strand, Nils Roll-Hansen, Olav Gjelsvik og Steinar Mathisen (førsteamanuensis i filosofi).
 
 
Det blir kaffe og enkel servering.
Alle er hjertelig velkomne!

Arrangør

Fagutvalget for filosofi
Publisert 11. mars 2011 18:07 - Sist endret 27. okt. 2017 13:14