Allmøte 2014

Fagutvalget for filosofi er filosofistudentenes sosiale, faglige, og representasjonelle hovedorganisasjon ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo. Mandag 18/8 KL 17:00 rom 141, GM: Allmøte for Fagutvalget for filosofi. Her velges styret for studieåret 2014/2015.

Fagutvalget for filosofi er filosofistudentenes sosiale, faglige, og representasjonelle hovedorganisasjon ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo.

Mandag 18/8 KL 17:00 rom 141, GM: Allmøte for Fagutvalget for filosofi. Her velges styret for studieåret 2014/2015.

Saksliste:
-Godkjenning av innkalling og dagsorden.
-Valg av ordstyrer og referent.
-Godkjenning av referat fra forrige allmøte.
-Fagutvalget for filosofis årsrapport.
-Vedtekter.
-Regnskap.
-Arbeidsprogram.
-Valg av medlemmer til Fagutvalget for filosofi.

Publisert 22. sep. 2016 15:48 - Sist endret 22. sep. 2016 15:48