Fagkritisk dag 2015

Tema: Filosofi vs. vitenskap

Foredragsholdere: Øyvind Rabbås, professor i filosofi; Marit Sandstad, doktor i astrofysikk; og og Eyjólfur Kjalar Emilsson, professor i filosofi - alle ved UiO.

Fagutvalget for filosofi arrangerer «Fagkritisk dag» - en tradisjon som hører til oss på Georg Morgenstiernes hus. Årets tema er "Filosofi VS. Vitenskap", med vektlegging på dialogen mellom studiene.

I den senere tid har berømte og anerkjente vitenskapsmenn som Neil Degrasse Tyson, Stephen Hawking og Richard Dawkins både benektet og fraskrevet filosofien dens relevans. Naturlig nok kjenner de fleste fagfilosofer og populærfilosofer en intens trang til å forsvare fagets relevans, og forklare hvorfor det er like viktig som det alltid har vært å filosofere. Er dette forsvaret tegn på eksistensiell angst for fagets fremtid, og at filosofer da blir psykologisk drevet til å forsvare et døende fag, eller er det slik at filosofien egentlig ikke trenger et forsvar, men forsvarer seg selv, ettersom teoretiske fysikere egentlig er metafysikere fordi kvantemekanikk, streng-felts teorier og multivers i sine vesen er spekulative og dermed underlagt logikkens strenge lover? Er det egentlig et skinnproblem der vitenskapsmenn simpelthen lider av feiloppfatninger av hva filosofer egentlig driver med? Uansett hva det måtte være er dette dype spørsmål som i sannhet kan sies å være filosofiske. - Hva menes med at filosofien er død, og er det sant?

Årets debattanter er Øyvind Rabbås, Marit Sandstad og Eyjólfur Kjalar Emilsson.

Alle er hjertelig velkommen!

PS: Møt opp i god tid, for mat, kake, kaffe, dialog og andre goder.

Programmet er følgende:
13.30-15.30: Paneldebatt (Arne Næss' auditorium)
16.00- Quiz og avsluttende (Kantinen)

Publisert 22. sep. 2016 16:04 - Sist endret 6. sep. 2017 11:51