Sokratisk aften

Sokratisk aften er et forum for filosofisk diskusjon som Fagutvalget for filosofi arrangerer omtrent fem ganger hvert semester. På Sokratisk aften holdes det et foredrag, som er en time langt, om et tema sentralt i foredragholders forskningssfelt, etterfulgt av en spørsmålsrunde med publikum på en halv time. Fast tid for hver aften er torsdager, fra kl. 18.15 til 20. Ved siden av Sokratisk aften, arrangeres Sokratisk dag årlig under fadderuken, i tillegg til Sokratisk formiddag, som arrangeres uregelmessig. Sokratisk aftens Facebook-side kan følges her.

Tidligere

Tid og sted: 4. apr. 2019 18:1520:00, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus

Foredragsholder: Ingvild Torsen, førsteamanuensis i filosofi ved IFIKK

Tittel: Bodies in Time (Learning from Art)

Tid og sted: 14. feb. 2019 18:1520:00, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus

Foredragsholder: Einar Duenger Bøhn, professor i filosofi ved UiA

Tittel: Artificial Morality 

Tid og sted: 7. feb. 2019 18:1520:00, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus

Foredragsholder: Bjørn Ramberg, professor i filosofi ved IFIKK

Tittel: Selvinnsiktens kår i selvutfoldelsens tid

Tid og sted: 22. nov. 2018 18:1520:00, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus

Foredragsholder: Unn Irene Aasdalen, rektor ved Nansenskolen (Norsk Humanistisk Akademi) på Lillehammer

Tittel: Sokratisk kjærlighet og vennskap

Tid og sted: 30. aug. 2018 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Rachel Sterken, førsteamanuensis i filosofi ved IFIKK, UiO

Tittel: Generalisation, Context and Communication

Foredraget vil holdes på engelsk. Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 16. aug. 2018 15:1518:00, Auditorium 2, Sophus Bugges hus

Foredragsholdere: Aeli Ardalaan, doktor i filosofi; Monica Roland, doktor i filosofi; Caj Strandberg, professor i filosofi - alle ved IFIKK (UiO)

Titler (hhv.): Hvem er Nietzsches Zarathustra?; Personer, kjærlighet og kunstig intelligens; Er moralen subjektiv eller objektiv?

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 3. mai 2018 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Peter Fritz, førsteamanuensis i filosofi ved IFIKK (UiO)

Tittel: What are possible worlds?

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 19. apr. 2018 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Torstein T. Tollefsen, professor i filosofi ved IFIKK (UiO)

Tema: Bysantisk filosofi og ikonkunst

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 5. apr. 2018 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Inga Bostad, professor i filosofi ved Institutt for pedagogikk (UiO) & tidligere direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter

Tittel: Å se seg spørrende omkring. Introduksjon til en ny pedagogisk filosofi

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 15. mars 2018 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Øyvind Rabbås, professor i filosofi ved IFIKK (UiO)

Tittel: Republikanismen - et alternativt syn på frihet

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 25. jan. 2018 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Søren Holm, professor i bioetikk ved University of Manchester & professor II ved Institutt for helse og samfunn (UiO)

Tittel: Nudging in Health Care - Can libertarian principles justify the use of nudging techniques in the health care setting?

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 9. nov. 2017 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Franco Trivigno, professor i filosofi ved IFIKK, UiO

Tittel: Humor and Irony in Plato

Foredraget vil holdes på engelsk. Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 2. nov. 2017 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Gregory M. Reichberg, research professor ved PRIO

Tittel: Can Nuclear Deterrence be Morally Justified?

Foredraget vil holdes på engelsk. Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 12. okt. 2017 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved IFIKK, UiO

Tittel: En etikk for klimakrisen

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 21. sep. 2017 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Solveig Aasen, førsteamanuensis i filosofi ved IFIKK, UiO

Tittel: Hvordan danse til musikken?: Om forholdet mellom musikk og bevegelse

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 31. aug. 2017 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Aksel Braanen Sterri, stipendiat i filosofi ved IFIKK, UiO

Tema: Etikk og kommersiell surrogati

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 17. aug. 2017 15:1518:00, Kristine Bonnevies hus, auditorium 1

Foredragsholdere: Alejandra Mancilla, førsteamanuensis i filosofi; Hilde Vinje, stipendiat i filosofi; Ole Martin Moen, postdoktor i filosofi - alle ved IFIKK, UiO.

Titler (hhv.): The Right of Necessity in a Global Justice Context; Om tragiske feil Rus og filosofi.

Tid og sted: 23. mai 2017 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Julia Annas, Regents Professor of Philosophy ved University of Arisona

Tema: Virtue, Vice and Evil

MERK: Forelesningen vil holdes på en tirsdag, ikke en torsdag.

Foredraget vil holdes på engelsk. Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 27. apr. 2017 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Espen Hammer, professor i filosofi ved Temple University

Tittel: Fiksjonslitteratur og virkelighet

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 16. mars 2017 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Arild Pedersen, professor emeritus i filosofi ved IFIKK, UiO

Tittel: Den gamle striden mellom litteratur og filosofi. Fredsmeglet ved hjelp av moderne hjerneforskning og pragmatisme

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 23. feb. 2017 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Anna Smajdor, førsteamanuensis i filosofi ved IFIKK, UiO; tidligere foreleser i etikk ved University of East Anglia

Tittel: Should we use brain dead women as surrogate mothers?

Foredraget vil bli holdt på engelsk. Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 23. jan. 2017 16:0017:30, Georg Morgenstiernes hus, seminarrom 152

En samtale med Oscar Brenifier, Institut de Pratiques Philosophiques

Den franske filosofen Oscar Brenifier kommer til Oslo for å diskutere hvordan man diskuterer filosofi med ikke-filosofer. Brenifier arbeider med praktisk filosofi. Diskusjonen vil holdes på engelsk.

Tid og sted: 17. nov. 2016 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Kristin Gjesdal, professor II i filosofi ved IFIKK, UiO og associate professor i filosofi ved Temple University

Tittel: Estetikk: Noen betraktninger om et forskningsfelt i forandring

NY DATO OG NYTT STED: Torsdag 17. november, i Aud. 103, GM.

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 27. okt. 2016 18:1520:00, Kristine Bonnevies hus, auditorium 1

Foredragsholder: Thomas Kjeller Johansen, professor i filosofi ved IFIKK, UiO; tidligere ved Oxford University

Tittel: Why is technical knowledge so importance to ancient philosophers?

Foredraget vil bli holdt på engelsk. Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 29. sep. 2016 18:1520:00, Kristine Bonnevies hus, auditorium 1

Foredragsholder: Torstein  T. Tollefsen, professor i filosofi ved IFIKK, UiO

Tema: Tidlig bysantinsk filosofihistorie

Det blir server kaffe og bakverk, og man må gjerne nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 18. aug. 2016 15:1517:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Øyvind Rabbås, professor i filosofi ved IFIKK, UiO

Tema: Krenkelse via Aristoteles

Tid og sted: 9. juni 2016 18:1520:00, Kristine Bonnevies hus, auditorium 1

Foredragsholder: Agustín Rayo, professor II i filosofi ved IFIKK, UiO og professor i filosofi ved MIT

Tema: Time Travel and Free Will

Foredraget vil bli holdt på engelsk. Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 21. apr. 2016 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Raino Malnes, professor i statsvitenskap ved UiO

Tittel: Nietzsche og den vanskelige kjærligheten til sannheten

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 10. mars 2016 18:1520:00, Kristine Bonnevies hus, auditorium 1

Foredragsholder: Herman Cappelen, professor i filosofi ved IFIKK (CSMN), UiO; tidligere ved University of St. Andrews

Tittel: Living with Ignorance: Personal and Political Perspectives

Foredraget vil holdes på engelsk. Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 11. feb. 2016 18:1520:00, Kristine Bonnevies hus, auditorium 1

Foredragsholder: Bjørn T. Ramberg, professor i filosofi ved IFIKK (CSMN), UiO

Tittel: Thinking for Ourselves: Philosophy Personal and Impersonal

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Etterpå inviterer vi til IFIKK-fest på Billabong!

Tid og sted: 26. nov. 2015 18:1520:00, Kristine Bonnevies hus, auditorium 1

Foredragsholder: Caj Strandberg, førsteamansuensis i filosofi ved IFIKK (CSMN), UiO

Tittel: Let's Be Practical: Metaethics and Moral Language

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 22. okt. 2015 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Dagfinn Føllesdal, professor emeritus i filosofi ved IFIKK, UiO

Tittel: Husserl, fenomenologien og utdødde skolemotsetninger

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 1. okt. 2015 18:15, Kristine Bonnevies hus, auditorium 1

Foredragsholder: Ole Martin Moen, postdoktor i filosofi ved IFIKK (CSMN), UiO

Tittel: The Ethics of Judicial Corporeal Punishment

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 13. aug. 2015 13:0018:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholdere: Øyvind Rabbås, professor i filosofi, etterfulgt av Eyjolfur Emilsson, professor i filosofi, sammen med Pål R. Gilbert, universitetslektor i gresk og latin - alle ved IFIKK, UiO

Tema: Sokrates

Tid og sted: 21. mai 2015 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, seminarrom 219

Foredragsholder: Hedda Hassel Mørch, doktor i filosofi ved IFIKK, UiO

Tema: Panpsykisme

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 26. mars 2015 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Sebastian Watzl, postdoktor i filosofi ved IFIKK (CSMN), UiO

Tittel: Is Attention the Form of Consciousness?

Fordraget vil holdes på engelsk. Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 5. feb. 2015 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Franco Trivigno, professor i filosofi ved IFIKK, UiO

Tema: Utdanning, dyd og lykke i Platons Lovene

Foredraget vil holdes på engelsk. Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 20. nov. 2014 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Ingvild Torsen, førsteamansuensis i filosofi ved IFIKK, UiO

Tittel: Hvem er Dasein? Om Heideggers Væren og tid

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 16. okt. 2014 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Øyvind Rabbås, professor i filosofi ved IFIKK, UiO

Tema: Aristoteles om vennskap

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 14. aug. 2014 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Einar Duenger Bøhn, førsteamanuensis i filosofi ved IFIKK, UiO

Tema: Intelligent design

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 5. juni 2014 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Frode Kjosavik, professor i filosofi ved NMBU

Tittel: Perspectives on Perception

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 9. mai 2014 12:0013:00, Georg Morgenstiernes hus, seminarrom 219

Foredragsholder: Anne Rose Røsbak Feragen, filosof ved Activa Humanistisk Akademi AS

Tema: Filosofi i arbeidslivet

Tid og sted: 10. apr. 2014 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Øystein Linnebo, professor i filosofi, med kommentar av Jon Litland, postdoktor i filosofi - begge ved IFIKK (CSMN), UiO

Tema: Identitetskriser

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 30. jan. 2014 18:1520:15, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Reier Helle, master i filosofi ved IFIKK, UiO

Tema: Stoikerne og kosmos

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 28. nov. 2013 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Daniel P. Gitlesen, masterstudent i filosofi ved IFIKK, UiO

Tittel: Døden, og hvorfor er det ille?

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 31. okt. 2013 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, seminarrom 219

Foredragsholder: Torfinn Huvenes, førsteamansuensis i filosofi ved IFIKK, UiO

Tema: Uenighet

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 24. okt. 2013 10:1512:00, Georg Morgenstiernes hus, seminarrom 113

Foredragsholder: Kjetil Eikeset, filosof ved BI

Tema: Viljens frihet i eksistensialisme – en nødvendighet eller tilstrekkelig betingelse? En tankerekke fra Friedrich Nietzsche til Charles Taylor.

 

Tid og sted: 26. sep. 2013 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Einar Duenger Bøhn, førsteamansuensis i filosofi ved IFIKK, UiO

Tema: Tro og håp

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 13. aug. 2013 15:0017:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Øyvind Rabbås, professor i filosofi ved IFIKK, UiO

Tema/tittel: (Ukjent.)

Tid og sted: 13. feb. 2013 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, seminarrom 206

Foredragsholder: Jon Litland, postdoktor i filosofi, med kommentar av Øystein Linnebo, professor i filosofi - begge ved IFIKK (CSMN), UiO

Tema: Metafysisk grunning

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!