2011

Tidligere

Tid og sted: 12. okt. 2011 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Einar Duenger Bøhn, førsteamansuensis i filsofi, med kommentar av Anders Strand, forsker i filosofi - begge ved IFIKK, UiO

Tema: Humes dictum

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

 

Tid og sted: 24. aug. 2011 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Olav Gjelsvik, professor i filosofi, med kommentar av Eyjólfur Emilsson, profesor i filosofi - begge ved IFIKK, UiO

Tema: Autonomi og kjærlighet

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 28. apr. 2011 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Kjell Eyvind Johansen, professor i filosofi, med kommentar av Torstein T. Tollefsen, professor i filosofi - begge ved IFIKK, UiO

Tittel: Kierkegaard og det subjektive

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 24. mars 2011 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Olav Asheim, professor i filosofi, med kommentar av Steinar Mathisen, førsteamansuensis i filosofi - begge ved IFIKK, UiO

Tittel: Roman Ingardens rent intensjonale objekter

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 24. feb. 2011 18:1520:00, P.A. Munchs hus, Seminarrom 454

Foredragsholder: Øyvind Rabbås, professor i filosofi, med kommentar av Camilla Serck-Hanssen, professor i filosofi - begge ved IFIKK, UiO

Tittel: Lykken som filosofisk tema

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 10. feb. 2011 18:1520:00, P.A.Munchs hus, Seminarrom 454

Foredragsholdere: Camilla Serck-Hanssen, professor i filosofi og Toni Cannisto, forsker i filosofi - begge ved IFIKK, UiO

Tittel: What Logic Cannot Achieve: The Real Mistake behind the Paralogistic Inferences

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!