Sokratisk aften: Roman Ingardens rent intensjonale objekter

Foredragsholder: Olav Asheim, professor i filosofi, med kommentar av Steinar Mathisen, førsteamansuensis i filosofi - begge ved IFIKK, UiO

Tittel: Roman Ingardens rent intensjonale objekter

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Foredragsholdere: Foredragsholder: Olav Asheim, professor i filosofi, med kommentar av Steinar Mathisen, førsteamansuensis i filosofi - begge ved IFIKK, UiO

Tittel: Roman Ingardens rent intensjonale objekter

Den polske filosofen Roman Ingarden var elev av Husserl og til tider hans nærmeste medarbeider. Han er best kjent for sine studier i estetikk. Men det som motiverte ham til å studere ulike kunstformer og kulturelle objekter generelt, var en interesse for ontologiske spørsmål. I Ingardens ontologi er det en plass for rent intensjonale objekter ved siden avreale objekter som steiner, ideale objekter som tall og absolutte objekter som Gud. For Ingarden er et rent intensjonalt objekt et sinnsavhengig objekt, men ikke et mentalt objekt. Begrepet om rent intensjonale objekter spiller en sentral rolle i hans argument mot den transcendentale idealismen som Husserl mer og mer helte i retning av. I Striden om verdens eksistens forsøker han å vise at det vi tenderer mot å se som reale objekter har en annen væremåte en rent intensjonale objekter. Men for å vise dette må han også forsvare det kontroversielle synet at artefakter av alle slag inkludert kulturelle objekter som kunstverker er rent intensjonale objekter. Vi skal se nærmere på hvilke konsekvenser dette får for virkelighetsstatusen til fiksjonale karakterer som Anna Karenina og Sherlock Holmes.

Alle er hjertelig velkomne!

 

Arrangør

Fagutalget for filosofi
Publisert 17. mars 2011 13:55 - Sist endret 24. apr. 2019 20:46