Sokratisk aften: Autonomi og kjærlighet

Foredragsholder: Olav Gjelsvik, professor i filosofi, med kommentar av Eyjólfur Emilsson, profesor i filosofi - begge ved IFIKK, UiO

Tema: Autonomi og kjærlighet

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Velkommen til første Sokratiske aften høsten 2011!


Professor i filosofi, Olav Gjelsvik, kommer for å snakke om autonomi og kjærlighet og vil relatere det til hva som har skjedd i Oslo de siste ukene etter Utøya-tragedien. Professor i filosofi, Eyjólfur Emilsson, kommenterer.

 

Etter den første timen åpnes det for diskusjon og spørsmål fra salen.

Det blir også gratis kaffe og noe å bite i.

 
Om foredraget:

- Er det en mulig motsetning mellom å handle autonomt (og i den forstand med fri vilje) og å handle ut fra kjærlighet? Det kan faktisk se slik ut. Jeg skal begrunne dette.

- Er det slik, eller ser det bare slik ut?

- Hva er nå engang autonomi (eller fri vilje)? Jeg vil skissere noen hovedposisjoner i dag - og argumentere for en posisjon som ligner Kants, men som er forskjellig og ikke nådd på samme vis.

- Hva er nå engang kjærlighet? Jeg vil avvise reduktive tilnærminger. Kjærlighet er en moralsk følelse. Jeg skal gå inn på hva dette betyr, og hva kjærlighet er.

- Blir motsetningen mellom autonomi og kjærlighet borte? Kan kjærlighet være et filosofisk nøkkelbegrep?

 

 

Publisert 15. aug. 2011 14:05 - Sist endret 24. sep. 2016 19:05