Sokratisk aften: Humes dictum

Foredragsholder: Einar Duenger Bøhn, førsteamansuensis i filsofi, med kommentar av Anders Strand, forsker i filosofi - begge ved IFIKK, UiO

Tema: Humes dictum

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

 

Foredragsholder: Einar Duenger Bøhn, førsteamansuensis i filsofi, med kommentar av Anders Strand, forsker i filosofi - begge ved IFIKK, UiO

Tema: Humes dictum

Humes store kjepphest var benektelsen av nødvendige forbindelser mellom forskjellige ting. Dette kalles i dag for "Humes dictum"

Einar Duenger Bøhn ønsker å utdype og forsvare denne ideen. Først vil han forklare ideen slik han mener den bør forstås, uavhengig av Hume. Til slutt forsvarer han den fra flere mulige innvendinger, og konkluderer til slutt med at alle ting er uavhengig av alle andre ting.

Etter den første timen åpnes det for diskusjon og spørsmål fra salen.

Det blir også gratis kaffe og noe å bite i.

Vel møtt!

Arrangør

Fagutvalget for filosofi
Publisert 8. okt. 2011 10:44 - Sist endret 27. okt. 2017 13:14