Sokratisk aften: Kierkegaard og det subjektive

Foredragsholder: Kjell Eyvind Johansen, professor i filosofi, med kommentar av Torstein T. Tollefsen, professor i filosofi - begge ved IFIKK, UiO

Tittel: Kierkegaard og det subjektive

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Foredragsholder: Kjell Eyvind Johansen, professor i filosofi, med kommentar av Torstein T. Tollefsen, professor i filosofi - begge ved IFIKK, UiO

Tittel: Kierkegaard og det subjektive

Kan det være riktig at det er avgjørende viktig å bli subjektiv? Med utgangspunkt i Søren Kierkegaard distinksjon mellom det sokratiske og det kristne, vil jeg ta opp spørsmålet om hva det ifølge Kierkegaard kan bety at oppgaven for et eksisterende menneske er å bli subjektiv. Jeg vil legge frem to tolkninger av det å bli subjektiv hos Kierkegaard og se på forholdet mellom dem i lys av spørsmålet om hva som kan være en "oppgave" for et menneske.

Vi håper å se deg på semesterets siste Sokratisk aften, torsdag 28. april kl. 1815!

Arrangør

Fagutvalget for filosofi
Publisert 28. apr. 2011 09:35 - Sist endret 27. okt. 2017 13:14