Sokratisk aften: Lykken som filosofisk tema

Foredragsholder: Øyvind Rabbås, professor i filosofi, med kommentar av Camilla Serck-Hanssen, professor i filosofi - begge ved IFIKK, UiO

Tittel: Lykken som filosofisk tema

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Foredragsholder: Øyvind Rabbås, professor i filosofi, med kommentar av Camilla Serck-Hanssen, professor i filosofi - begge ved IFIKK, UiO

Tittel: Lykken som filosofisk tema

Lykken var en gang – i antikken og til dels middelalderen – et sentralt filosofisk tema, om ikke det sentrale.  Så forsvant det ut av filosofisk syne i moderne tid.  Nå er det imidlertid kommet tilbake, og man kan spørre seg både hvorfor det forsvant og hvorfor det er tilbake igjen.  Svaret er komplekst, og vi vil se litt på ulike grunner til dette.  Men hovedvekten vil ligge på ulike måter å nærme seg temaet lykke på i nyere filosofi.  Det vil i denne forbindelse være nødvendig å se litt på hvordan lykken oppfattes i andre disipliner enn filosofi, som psykologi og sosiologi, samt i dagliglivet.

 

Arrangør

Fagutvalget for filosofi
Publisert 17. feb. 2011 11:01 - Sist endret 24. apr. 2019 20:46