Sokratisk aften: Mennesket, moralen og den gode viljen

Foredragsholder: Heine A. Holmen, stipendiat i filosofi ved IFIKK (CSMN), UiO

Tittel: Mennesket, moralen og den gode viljen

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Foredragsholder: Heine A. Holmen, stipendiat i filosofi ved IFIKK (CSMN), UiO

Tittel: Mennesket, moralen og den gode viljen

Abstract:

"All moralfilosofi forsøker på en eller annen måte å besvare - eller i det minste bidra til å belyse - spørsmålet om hvordan vi bør leve våre liv. Men like siden Sokrates' og Platons dager har moralfilosofer være smertelige klar over at det for filosofien hefter en ekstra tung byrde i møte med et slikt spørsmål. I motsetning til diktere og prester kan ikke filosofen bare fortelle oss hvordan vi skal leve og la det bli med det. Nei, som filosof og sannhetssøker må han eller hun også kunne begrunne sitt syn for oss. Med andre ord, filosofen kan ikke bare moralisere, men må også kunne fortelle hvorfor vi skal leve på den måten han eller hun har anbefalt. Det er selvfølgelig på dette punktet at moralfilosofi blir vanskelig - ja, muligens en rent ut umulig - oppgave. 'Å forkynne moral er enkelt,' som Schopenhauer sier, 'begrunne den vanskelig.' Mange filosofer har derimot tenkt seg at en teori om menneskets vilje - eller vår evne til å treffe og å utføre aktive handlingsvalg - er en nøkkel både til hvordan vi skal leve våre liv og hvorfor vi skal gjøre det. Grunntanken her er at viljen i bunn og grunn er god det den forfølger og retter seg etter hva den tror det gode og at dette i sin tur gir oss grunn til faktisk også å være moralsk gode mennesker. Jeg skal undersøke hva en slik moralfilosofisk strategi egentlig innebærer og gehalten av den."

Publisert 20. sep. 2016 17:24 - Sist endret 24. mai 2017 13:51