Sokratisk dag 2013

Foredragsholder: Øyvind Rabbås, professor i filosofi ved IFIKK, UiO

Tema/tittel: (Ukjent.)

Foredragsholder: Øivind Rabbås, professor i filosofi ved IFIKK, UiO

Tema/tittel: (Ukjent.)

(Informasjon mangler.)

Publisert 3. mars 2017 14:24 - Sist endret 19. mai 2017 17:00