2014

Tidligere

Tid og sted: 20. nov. 2014 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Ingvild Torsen, førsteamansuensis i filosofi ved IFIKK, UiO

Tittel: Hvem er Dasein? Om Heideggers Væren og tid

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 16. okt. 2014 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Øyvind Rabbås, professor i filosofi ved IFIKK, UiO

Tema: Aristoteles om vennskap

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 14. aug. 2014 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Einar Duenger Bøhn, førsteamanuensis i filosofi ved IFIKK, UiO

Tema: Intelligent design

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 5. juni 2014 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Frode Kjosavik, professor i filosofi ved NMBU

Tittel: Perspectives on Perception

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 9. mai 2014 12:0013:00, Georg Morgenstiernes hus, seminarrom 219

Foredragsholder: Anne Rose Røsbak Feragen, filosof ved Activa Humanistisk Akademi AS

Tema: Filosofi i arbeidslivet

Tid og sted: 10. apr. 2014 18:1520:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Øystein Linnebo, professor i filosofi, med kommentar av Jon Litland, postdoktor i filosofi - begge ved IFIKK (CSMN), UiO

Tema: Identitetskriser

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Tid og sted: 30. jan. 2014 18:1520:15, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss' auditorium

Foredragsholder: Reier Helle, master i filosofi ved IFIKK, UiO

Tema: Stoikerne og kosmos

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!